Z tisku: Měřiče tepla budou muset být dálkové

NAŠE SVJ JIŽ NA TOTO MYSLELO PŘEDEM A NÁŠ SYSTÉM TAK JIŽ TUTO POVINNOST SPLŇUJE.

V návaznosti na novou evropskou směrnicí z loňského prosince se budou v Česku měnit předpisy pro měření a rozúčtování tepla. Z nových měřičů a indikátorů vytápění se budou muset dát údaje odečítat na dálku.

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Směrnice o zvyšování efektivity využití tepla mj. říká, že v bytových domech a ve víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění se mají nainstalovat individuální měřiče spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla či chlazení nebo teplé užitkové vody u každé ucelené části budovy, pokud je to technicky proveditelné a nákladově efektivní z hlediska přiměřenosti ve vztahu k potenciálním úsporám energie.

Nové již od října 2020

V případě, že použití individuálních měřičů by bylo technicky neproveditelné nebo by jejich užití bylo nákladově neefektivní, měly by se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru použít individuální indikátory, podle kterých by se náklady na vytápění měly rozdělovat.

Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které budou nainstalované po 25. říjnu příštího roku, by přitom měly být podle směrnice dálkově odečitatelné.

Ty měřiče a indikátory, které již byly nainstalovány, ale dálkově odečitatelné nejsou, musí být vybaveny možností dálkového odečítání nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do začátku roku 2027.

Tato povinnost by padla jen tehdy, pokud by členský stát EU prokázal, že to není nákladově efektivní varianta.

„Podle informací rozúčtovacích firem i u nás stále přibývá domů, ve kterých již byly instalovány měřiče tepla nebo indikátory vytápění a bytové vodoměry s dálkovým radiovým odečtem. Jde však o to, že bude nutno instalaci měřičů s dálkovými odečty zavést i do českých předpisů jako povinnost,“ sdělil k tomu Právu výkonný sekretář Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV) Jaromír Pohanka.

V další části směrnice se podle Pohanky uvádí požadavek, aby spotřebitelé byli informováni o své individuální spotřebě častěji než jednou ročně při vyúčtování záloh. „Základní požadavek je na informování nejméně dvakrát ročně a na požadavek konečných spotřebitelů čtyřikrát za rok. Při zavedení modernějších způsobů odečtu v dalších létech se předpokládá ještě častější informování, až jednou měsíčně,“ dodal Pohanka.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/merice-tepla-budou-muset-byt-dalkove-40304339