VÝZVA pro pomoc – Nová zelená úsporám pro rok 2015

Pomozte SVJ a sobě – zkuste přijít s návrhem na zelenou úsporám.

Počínaje 1. dubnem 2015 jsou spuštěny výzvy pro žadatele dotací z programu Nová zelená úsporám pro rok 2015.

http://cdn.bydleni.com/rimport/img/img/2015_03/thumb_bytove_domy.jpg

Od 1. dubna spouští Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro bytové domy v Praze. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května 2015. Pokud nebudou stanovené finanční prostředky vyčerpány dříve,  příjem žádostí bude ukončen 31. října 2015 ve 12.00.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podporu lze získat také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.
Podrobné informace a podmínky podání žádosti najdete na stránkách
http://www.novazelenausporam.cz/

Stručný přehled změn

  • V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
  • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
  • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
  • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
  • Ministerstvo pokračuje v co nejjednodušší administrativě programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování a slibuje rychlejší administraci – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
  • Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u rodinných domů a až milionové částky u bytových domů. Maximální výše podpory u rodinných domů je 5 mil. Kč, u bytových domů je to 10 mil. Kč.
  • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).