Schůzka monitorující případný zájem o mezonety

Dnes proběhla první informativní schůzka majitelů bytů v posledních patrech, monitorující případný zájem či nezájem o rozšíření stávajících bytů do mezonetů – ve vztahu k financování oprav střechy a případného zateplení budovy.

Bylo konstatováno, že případné rozšíření do podkrovních prostor bude problematické, vyžadovalo byto přípravu, projekt, souhlas lidí, atd … část majitelů navíc neměla o nadstavbu zájem, někteří naopak projevili o výstavbu zájem enormní.

Závěr je takový, že pracovní skupina pro střechu bude primárně pracovat na variantě bez prodeje střechy /tedy financování úvěrem/ – neboť tato varianta se zdá nejpravděpodobnější, nicméně pro úplnost v omezené variantě připraví také kalkulaci varianty s příjmy z prodeje.

Zájemci o případný odkup jsou tak žádáni, aby dali najevo svuj zájem člence pracovní skupiny pro rekonstrukci střechy Mgr. Petře Valentové: email valpetra@seznam.cz či na tel. 731908483.

Dr. Pavlíček