Pronájem prostor 1009

Jak již bylo na webu a nástěnkách avizováno, sousedský spolek Čumpelíkova (dále jen Spolek) nabízel k dlouhodobému pronájmu nevyužitý suterénní prostor se samostatným vchodem na adrese Čumpelíkova 1009/3.  

Ve vyhlášeném termínu se ozvali 3 zájemci, 2 z nich svůj zájem potvrdili na zasedání Výboru. Proto vyhlašujeme transparentní výběrové řízení, s následujícími parametry:

 • Prostor není určený k bydlení, dá se použít jako sklad, pracovna, neveřejná kancelář apod.
 • Součástí prostoru není WC.
 • Prostor v současné podobě vyžaduje adaptaci, která by měla zahrnovat následující práce:
 • Výměna vchodových dveří, vč. vybourání starých a zazdění nových bezpečnostních.
 • Lokální opravy stěn a výmalba 
 • Elektro: Nový přívodní rzv vč. podružného 1f elektroměru
 • Nový rozvod zásuvek – na povrchu lištami
 • Úprava rozvodu stávajících světel a vypínačů + nová svítidla a vypínače
 • SDK kapsa nad vnitřními dveřmi pro zakrytí odbočky vody
 • Protažení teplé a studené vody a odpadu do zdi – tj. příprava pro umyvadlo / dřez.
 • Zazdění a začištění kolem stoupačky
 • Vybroušení vnitřní zárubně a nový nátěr + výměna dveří za nové (můžou být bazarové)
 • lokální opravy stěn a výmalba WC, případná oprava a zprovoznění toalety a umyvadla

Vzhledem k výtkám některých členů SVJ, že jsme dříve pronajímali neadaptované prostory SVJ (protože si nájemci pak financovali adaptace sami výměnou za snížení nájmu), budeme v tomto případě pronajímat prostor po adaptaci a za tomu odpovídající cenu. Náklady ponese z větší části majitel, tedy Spolek.  Konkrétně tak, že Spolek vyčlení na adaptaci částku 150 00 Kč, adaptační práce bude sice objednávat a platit Spolek, ale výběr dodavatelů, řízení požadavků a dohled na stavbě bude primárně záležitostí nájemce, který tím získá hlavní kontrolu nad cenou i výsledkem (chceme se tak vyhnout nařčení, že jsme adaptaci udělali draze nebo špatně). Pokud cena adaptací přesáhne uvedený investiční limit, bude rozdíl připočítán jako další složka k vydraženému měsíčnímu nájmu, s lineárním rozložením na 10 let. Tedy rozdíl cen se vydělí 120, a o tuto částku se zvýší smluvní měsíční nájemné po dobu 10 let. 
Výběr nájemce proběhne formou obálkové dražby tak, že všichni zájemci napíšou svou nabídku měsíčního nájmu se způsobem využití prostoru do obálky a tu přinesou na společné jednání dne 18. 5. v 19:00 do kanceláře SVJ (1013). Na tomto jednání se za přítomnosti všech zájemců (max 2 osoby za každého zájemce) a členů výboru Spolku otevřou obálky a nájemní smlouva bude uzavřena s nejlepší nabídkou. V případě srovnatelných nabídek se zohlední sekundární kritéria: typ využití, který méně ruší sousedy, délka pronájmu a vztah nájemce k SVJ (míněno člen/nečlen – nikoli pozitivní/negativní).

za Sousedský spolek Čumpelíkova        Antonín Pavlíček

 • V