Problémy se zavzdušněným topením

Od úterního poledne již je topný systém opravený a jede na plný výkon. Nicméně některé byty hlásí, že jim některá tělesa v bytech netopí. Důvod je čistě fyzikální –  zavzdušnění systému a radiátorů. ŘEŠENÍ je jednoduché – vzduch je potřeba z topné soustavy vypustit – topení odvzdušnit (což bohužel NELZE udělat centrálně ve výměníku, protože je v nejnižším bodě celé soustavy).

Postup odvzdušnění: Stačí na topení povolit odvzdušňovací ventil a přebytečný vzduch vypustit. Bohužel, vzledem k rozsahu havarijní opravy je možné, že vzduchu je v systému více a bude potřeba tuto operaci párkrát zopakovat, tak jak si vzduch postupně hledá cestu vzhůru. Z toho také logicky plyne, že nejvíce zavzdušněná budou topná tělesa v nejvyšších patrech.

Pokud na vašem topném tělese odvzdušňovací ventili stále ještě nemáte, pak jste vydáni na milost/nemilost vašich sousedů ve vyšších patrech, kteří musí odvzdušňovat systém i za vás. Máte-li ovšem namontován radiátor „do kopce“, tedy tak, že z něj vzduch samovolně neuniká ale zadržuje se v něm, pak je řešením jen odvzdušňovací ventil na příslušném radiátoru.

V této souvislosti opětovně všem připomínáme, že je možné kontaktovat firmu Šulc (mobil: 775 55 25 30, e-mail: isup@seznam.cz) s žádostí o instalaci odvzdušňovacích ventilů přímo na otopná tělesa na náklady SVJ. Jak již bylo avizováno, druhý termín montáže odvzdušňovacích ventilů je 14. 11. 2017.