Pozvánka na 27. členskou schůzi BD KUBUS

27. členská schůze – mimořádná  6.6.2013 v 19,00

Místo konání – sušárna, vchod Čumpelíkova 3

Vzhledem k tomu, že na minulé členské schůzi  nebyla ze strany členů družstva dostatečná účast (2/3 dle stanov), svolává představenstvo a kontrolní komise mimořádnou 27. členskou schůzi s jediným bodem programu, kterým je přijetí nových členů do družstva. Toto přijetí nových členů do družstva je nutné k dokončení prodeje již odsouhlasených bytů.

Program:

–         Přijetí nových členů BD Kubus

Pokud se nebudete moci zúčastnit této členské schůze, kontaktujte své zástupce SVJ, kteří s vámi podepíší plnou moc (odsouhlasení přijetí).

Představenstvo BD Kubus