Jarní zeleň okolo domu

V sobotu proběhla revitalizace zeleně okolo domu – došlo k nahrazení uschlých stromků, pohnojení zeleně a úpravě předzahrádky 1009. Práce probíhaly od 8:30 ráno do 13:30 odpoledne. Příští víkend se plánuje úprava předzahrádky 1010.