Oficiální webová stránka BD Kubus

POZVÁNKA na 29. Členskou schůzi BD KUBUS

BYTOVÉHO DRUŽSTVA KUBUS,
IČ: 26201810, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Pakoměřická 1017

Představenstvo BD Kubus svolává 29. členskou schůzi,

která se bude konat dne 15.12.2014 v 19:00 hodin

místo: Kostel U Jákobova žebříku, U školské zahrady 1, Kobylisy

 Program:

1/  Zahájení schůze, kontrola usnášení schopnosti

2/  Volba zapisovatele, sčítací komise a předsedajícího čl. schůze.

3/  Zpráva Představenstva o stavu BD Kubus, informace o hospodaření

4/ Diskuse a info o instalaci „měřičů tepla“  vč. odsouhlasení úhrady za instalaci z prostředků BD

5/ Hlasování  rozdělení zisku a dořešení odprodeje nebytových prostor BD Kubus:

Hlasování o konečném vypořádání nebytových prostor  

A rozdělení zisku BD z minulých let

6/ Návrh na vyplacení finančních prostředků byt. družstva Kubus jednotlivým SVJ.

Hlasování (ano, ne). Vysvětlení: Představenstvo navrhuje vyplatit všem SVJ dle poměru podlahových ploch
část zbylých finančních prostředků BD, před likvidací BD

7/ Schválení odměn za vykonanou práci pro Představenstvo za období 2014.

8/ Proplácení nákladů při konečné likvidaci BD Kubus zúčastněným osobám:

Návrh: práce na dohodu, hodinová sazba

9/ Rozhodnutí o likvidaci BD KUBUS a volba likvidátora BD Kubus, (+info o dalším postupu likvidace BD).

 

Tato pozvánka byla řádně vyvěšena ve všech 3 domech v řádné lhůtě. ČS svolává Představenstvo BD KUBUS                                                      

Na této schůzi bude přítomen i notář, mj i proto POŽADUJEME VAŠI MAXIMALNÍ ÚČAST.

Pro případ neúčasti, vytiskněte a podepište následující formulář:

Plna moc-BD KUBUS

Místo konání Čl. schůze: Kostel U Jákobova žebříku, U školské zahrady 1, Kobylisy
(rovně přes ulici Střelničnou, směrem na Okrouhlík, 3 min. chůze)