Zásadní informace pro členy SV Čumpelíkova – podklady pro rozhodování na shromáždění 25. 4. 2018

Vážení spoluvlastníci, vzhledem ke dlouhodobě avizovanému špatnému stavu je potřebná generální rekonstrukce střechy. Takto akce bude finančně velmi nákladná, a obecně lze k jejímu financování přistoupit třemi různými způsoby. Na shromáždění ve středu 25. dubna 2018 musíme jednu z variant vybrat, proto pracovní skupina pro rekonstrukci střechy, ustavená minulým shromážděním, předkládá tyto podkladové informace pro kvalifikované rozhodnutí:

  • 1. varianta – rekonstrukci plně hradit jen z vlastních zdrojů (fond oprav + úvěr)
  • 2. varianta – rekonstrukci hradit z výnosů prodeje půdy pro členy SV
  • 3. varianta – rekonstrukci hradit z výnosů prodeje půdy na byty pro širokou veřejnost

Detailní finanční srovnávací tabulku najdete ZDE: Financovani investic SV 180609, následujících řádcích shrnujeme hlavní komentáře k jednotlivým variantám:

Celý příspěvek