Majitel bytu je zodpovědný za své nájemníky

Může se stát, že nájemník nedodržuje pravidla určená společenstvím vlastníků jednotek. Nejčastěji jde o narušování nočního klidu nebo poničení veřejných prostorů. V takovém případě většinou přichází snaha o domluvu. Pokud nájemník nejeví známky nápravy, většinou se sousedé obrátí přímo na vlastníka bytu.

Pokud majitel bytu pronajme svou nemovitost, musí si uvědomit, že nevhodné chování jeho nájemníků může být i jeho problémem. Ze zákona o vlastnictví bytu vyplývá, že vlastník odpovídá vůči společenství vlastníků jednotek za své nájemníky. Nezáleží na tom, zda byt obývá, jeho práva a povinnosti jako vlastníka jednotky i člena společenství stále trvají.
Celý příspěvek